Yoga

Priser

klippkort 1200-:-
Drop in 130:-
Privatlektion 45 min 380:-

Hos oss hittar du din Yoga stund, både i den fysiska Yoga formen Ashtanga Yoga men även den mer inåtriktade & meditativa Yogaformen Yin Yoga

Ashtanga Yoga Sri K Phattabi Jois YIN YOGA
är en fysisk och dynamisk Yogaform där du arbetar med hela din kropp, från att stärka kroppen fysiskt, göra den smidigare, träna upp din balans och ditt tålamod. I Ashtanga Yoga jobbar man i ett flöde där andning är kopplad till en rörelse ( asana )! Det ger en härlig träning för både in & utsida. Vi avslutar alltid med en längre stund i avslappning( Savasana ).

är ett stort namn att lägga på minnet, det var nämligen han som grundade Ashtanga Yoga research institute i mysore, 1948.

Ashtanga betyder ”åtta delar”, och syftar på Yoga sutra. Utmärkande för Ashtanga Yoga är:

Ujjayi pranayama – andning

Bandhas – kroppslås

Drishti – fokuseringspunkter

Vinyasa – andning synkroniserat med rörelse

Denna fantasiska lugna Yogaform där vi mestadels sitter eller ligger ned i en asana. Vi jobbar med bindväv & leder för att stärka din kropp dels för att hjälpa stela & orörliga kroppar. Vi lägger fokus på att det ska vara din tid där du får en mindful träning & lugnar ditt sinne.

Kom ihåg att du Yogar för din egen skull och att det är viktigt att känna ödmjukhet och respekt inför din kropp. Du yogar efter din egen förutsättning och din egen kropp.

Njut av din Yogastund och lyssna på kroppen! Namasté